Målstyringsprosjekter

Hvordan identifisere og følge opp bedriftens verdidrivere? Jeg bistår ledelsen i å få på plass en dokumentérbar og ubyråkratisk måte å følge opp enkeltpersoner og avdelinger på. Et ledelsesverktøy for å implementere og følge opp at verdier vokser.