Tjenester

Når er det lurt å få med seg partneren for å snakke med noen?

1. Når man har det fint sammen. Min erfaring er at det alltid lønner seg å ta en time eller to mens det er fint vær i parforholdet. Da er det mye lettere å få til små endringer som har stor betydning på sikt. Kost-nytteverdien av dette er rett og slett veldig høy. Typisk vil vi da kunne snakke om noen faste mønstre dere har etablert i parforholdet. Kanskje handler det om kommunikasjon, kanskje handler det om hvem som bidrar med hva i hverdagen. Det er nå det er lett å justere kursen litt. Før frustrasjonene bygger seg opp.

2. Når det begynner å lugge litt i kommunikasjonen er det helt på tide å ta en time. Når dere blir irritert på hverandre og frustrasjonen over hverdagens krav begynner å presse seg på, er det lurt å være føre var. Kanskje kjennes det som om dere ikke helt orker eller har tid til å gjøre det nå, men et møte med en tredjepart nå kan gjøre at dere unngår større kriser i parforholdet.

3. Når kommunikasjonen bryter sammen og dere bruker energien på å kritisere hverandre eller forsvare dere, er det nødvendig å søke hjelp dersom dere ønsker å redde parforholdet. Ofte vil én eller begge ha tenkt at det kanskje vil være lettere å gå hver sin vei. Hvis begge med hånden på hjertet kan si at de ønsker å finne tilbake til hverandre er dette fremdeles mulig. Selv i parforhold som er i alvorlig krise er det mulig å finne tilbake til kjærligheten. Kanskje er det en stor jobb å gjøre, men min erfaring er at vi får det til hvis begge vil.

Les mer …

Individualterapi

Når er det lurt å rydde litt i garasjen?

Når det kjennes tungt å stå opp. Når relasjonene begynner å bli negative. Når du savner å se deg i speilet med et smil og svai rygg. Ofte er det som en ryddejobb å finne tilbake til en slags ro i sjelen eller en god hverdag. Det skal ikke så mye til for å endre litt på et perspektiv, bruke kreftene litt annerledes, finne mulige forklaringer på spørsmål som gnager. Jeg jobber med folk på vei inn i en vegg på jobben eller hjemme, med kjærlighetssorg, med ledere og ansatte, og med mennesker som lurer på hva de skal gjøre med resten av livet. En samtale kan gjøre stor forskjell.

Utroskap

Hva gjør dere om en av dere har vært utro?

Det haster å få vite hva som er riktig å gjøre når bomben går av. Hvis dere lar instinktene og de sterke følelsene råde, er det lett og svært vanlig å gjøre vondt mye, mye verre. Den utro part vil nesten alltid være fristet til å lyve, dekke over og benekte. Den sårede part kan komme til å dele sin sorg med noen det på sikt ikke er lurt å dele med. Ta kontakt og få time med en psykolog så fort som mulig. Dette kan likevel ta tid, så det første dere bør gjøre er å se de videoene jeg har laget om hvordan dere takler de første timene og dagene. Dere finner disse på www.parweb.no.

Det første dere må snakke om er nær fremtid. Dere må kunne snakke med hverandre selv om det er altfor vanlig å krangle og gi seg hen til negative følelser, angrep og forsvar. Det er vanlig å føle seg sint, lei seg og avvist, men det er viktig å opprettholde dialog. Dere må kunne snakke sammen for å reparere forholdet.

Kanskje er det uklart om forholdet kan la seg reparere? En av partene kan føle at hen må velge en annen vei. Det er for tidlig å ta denne avgjørelsen den første tiden. Din partner er for viktig for deg til at du bare kan gå uten å vurdere hva som har skjedd og hva som kanskje kan gjøres med forholdet. For å (gjen)etablere kommunikasjon må dere først innføre en nødbrems som kan brukes hvis diskusjonene blir for opphetede og anklagende. Deretter må dere gi hverandre nok tid og rom til at dere får større klarhet om hva som har skjedd.

Parterapi på nett

De færreste har tid og råd til å gå til psykolog i tide og utide. Det kan være veldig mye mer praktisk å få noen gode råd via en video dere ser i fred og ro hjemme. Derfor har jeg spilt inn ca 100 videoer hvor jeg introduserer et tema dere skal snakke om. Deretter får dere en huskeliste og kan gjennomføre samtalen når det passer. Alle disse samtalene er hentet fra anerkjent litteratur om parforhold, eller de kommer fra min egen erfaring om hva det er lurt at par greier å snakke om.

I prinsipp handler Parweb om å gi dere tre ting:

1. Noen nye ord dere kan bruke.
2. En arena dere kan prøve ut de nye ordene i.
3. Mengdetrening i å bruke de nye ordene uten å havne i den samme typen krangel enda en gang.

Parweb.no består av relasjonsstier som innholder instruksjonsvideoer til samtaler og øvelser dere gjennomfører selv.

Parweb består av Relasjonsstier med instruksjonsvideoer til samtaler og øvelser dere gjennomfører selv.

 • De Gule stiene hjelper dere med å forbedre forholdet og fjerne dårlige vaner.
 • De Røde stiene er for par som sliter med å snakke sammen, eller som opplevt utroskap i forholdet.
 • Du kan også begynne hver sti på egen hånd.

Parweb er anonymt, sikkert og enkelt og kan brukes akkurat når det passer for dere!

Se informasjonsvideo for Parweb her

Tester til rekruttering eller selvutvikling

Tester til rekruttering og utvikling

Narum.org leverer testverktøy som er av høy kvalitet og utviklet i Norge. Narum var en sentral pådriver for å få på plass sertifisering av tester og testbrukere i Norge og jobbet med Det Norske Veritas og Norsk Psykologforening for å få på plass rammene for en sertifiseringsordning.

Grovsortering av jobbsøkere

Med Narums nettbaserte tester sikrer du at finalistene jobber raskt og riktig. Testene leveres via et enkelt søkersorteringssystem fra Humetrica.no. Det er mulig å gjennomføre helt papirfrie rekrutteringsprosesser med dette systemet, inkludert i prisen på testene.

Hvis du administrerer mer komplekse rekrutteringsprosesser, leverer også Humetrica et avansert administrasjonsverktøy: CompMap. Narums tester kan også brukes via dette verktøyet. Humetricas psykologer har lang erfaring med kartlegging av arbeidsmiljø blant annet for Posten Norge.

Narums verktøykasse

Personlighet

AB5: En personlighetstest basert på BigFive-tradisjonen, som er det dominerende fagfeltet innen personlighetsforskningen. Hver av de fem personlighetsfaktorene er delt i tre, slik at man kan bruke femten personlighetsfasetter i jobbintervjuer eller i lederutvikling. AB5 er også brukt til arbeid med selvutvikling eller i parforhold der partnerne ønsker å få vite mer om hverandres personlighet. 

Verbale og numeriske tester
 • Tre verbale tester: Disse måler verbale evner og ferdigheter fra konkret ordforråd til mer abstrakt begrepsforståelse. Hvis jobben krever forståelse av skriftlig informasjon, er dette nyttige tester.
 • Tre numeriske tester: Disse måler numeriske evner og ferdigheter fra konkret matematikk til mer abstrakt, logisk forståelse av tallrekker. Hvis det er viktig å kunne forholde seg til tall eller kvantitative størrelser i jobben, er dette riktige tester.
 • Andre tester
 • Figurprøve60: En figurprøve som henger sammen med resonnement og evne til problemløsing. Hvis jobben krever rask innlæring, eller det er mye informasjon å forholde seg til, er dette en svært god test å bruke. Skiller godt blant dem som er høyt på skalaen.
 • Engelsk44: Test av generelle engelskferdigheter. Den som gjør det bra på denne testen, behersker engelsk godt og kan konversere om det meste.
 • Rettskrivning: Test av ferdighet i norsk rettskrivning (moderat bokmål). Hvis jobben krever rask lesing eller korrekt språkbruk, er dette en god test å benytte.

Ta kontakt for pristilbud – vi har ingen årlige lisenskostnader og har konkurransedyktige priser

Rabatter ved årlig avtale:
Ta kontakt for tilbud. Jo flere tester pr år, desto billigere blir prisen.

Sertifisering
For å bruke Narums tester, må du være sertifisert. Det innebærer normalt 3+1 dag. Hvis du har DNVs Testbrukersertifikat, holder det normalt med en halv dags innføring i testene. Hvis du har testopplæring fra andre, anerkjente Testleverandører, kan det også gi mulighet for kortere sertifiseringskurs.

I tillegg tilbyr Narum
Årlig testseminar
Faglig oppdatering – artikler

Egne opplæringsprogrammer basert på behov – workshops:
 • Tester for rekruttering av mange personer til samme type stilling
 • Jobbanalyse i lønnsomhetsperspektiv
 • Testresultater som verktøy i ledergrupper eller parforhold
 • Kjærlighet og ledelse

Andreas Løes Narum er en leverandør med opprinnelse i det psykologiske fagmiljøet. Han er psykolog med lang erfaring innen testutvikling og rekruttering og var sentral i å få Det Norske Veritas og Psykologforeningen til å etablere en sertifiseringsordning for tester og testbrukere.

Lederutvikling tilpasset organisasjonens mål

Skreddersøm av lederutvikling for bedrifter som ønsker å påvirke innholdet i sitt lederutviklingsprogram. Jeg samarbeider med andre fagfolk og utarbeider alt fra små opplegg med noen få dager helt til større programmer som går over år. Fordelen er at vi kan tilpasse programmet slik at bedriften får ivaretatt sine spesielle behov.