Testsalg – personlighet, evner og ferdigheter

Tester til rekruttering og utvikling
Psykolog Andreas Løes Narum leverer testverktøy som er av høy kvalitet og utviklet i Norge. Narum var en sentral pådriver for å få på plass sertifisering av tester og testbrukere i Norge og jobbet med Det Norske Veritas og Norsk Psykologforening for å få på plass rammene for en sertifiseringsordning.

Grovsortering av jobbsøkere
Med Narums nettbaserte tester sikrer du at finalistene jobber raskt og riktig. Testene leveres via et enkelt søkersorteringssystem fra Humetrica.no. Det er mulig å gjennomføre helt papirfrie rekrutteringsprosesser med dette systemet, inkludert i prisen på testene.

Hvis du administrerer mer komplekse rekrutteringsprosesser, leverer også Humetrica et avansert administrasjonsverktøy: CompMap. Narums tester kan også brukes via dette verktøyet. Humetricas psykologer har lang erfaring med kartlegging av arbeidsmiljø blant annet for Posten Norge.

Narums verktøykasse

Vi tilbyr et bredt spekter av tester:

  Personlighet

 • AB5: En personlighetstest basert på BigFive-tradisjonen, som er det dominerende fagfeltet innen personlighetsforskningen. Hver av de fem personlighetsfaktorene er delt i tre, slik at man kan bruke femten personlighetsfasetter i jobbintervjuer eller i lederutvikling. AB5 er også brukt til arbeid med selvutvikling eller i parforhold der partnerne ønsker å få vite mer om hverandres personlighet. 
 • Verbale og numeriske tester

 • Tre verbale tester: Disse måler verbale evner og ferdigheter fra konkret ordforråd til mer abstrakt begrepsforståelse. Hvis jobben krever forståelse av skriftlig informasjon, er dette nyttige tester.
 • Tre numeriske tester: Disse måler numeriske evner og ferdigheter fra konkret matematikk til mer abstrakt, logisk forståelse av tallrekker. Hvis det er viktig å kunne forholde seg til tall eller kvantitative størrelser i jobben, er dette bra tester.
 • Andre tester

 • Figurprøve60: En figurprøve som henger sammen med resonnement og evne til problemløsing. Hvis jobben krever rask innlæring, eller det er mye informasjon å forholde seg til, er dette en svært god test å bruke. Skiller godt blant dem som er høyt på skalaen.
 • Engelsk44: Test av generelle engelskferdigheter. Den som gjør det bra på denne testen, behersker engelsk godt og kan konversere om det meste.
 • Rettskrivning: Test av ferdighet i norsk rettskrivning (moderat bokmål). Hvis jobben krever rask lesing eller korrekt språkbruk, er dette en god test å benytte.

Ta kontakt for pristilbud – vi har ingen årlige lisenskostnader og har konkurransedyktige priser

Rabatter ved årlig avtale:
Ta kontakt for tilbud. Jo flere tester pr år, desto billigere blir prisen.

Sertifisering
For å bruke Narums tester må du være sertifisert. Det innebærer normalt 3+1 dag. Hvis du har DNVs Testbrukersertifikat, holder det normalt med en halv dags innføring i testene. Hvis du har testopplæring fra andre, anerkjente Testleverandører, kan det også gi mulighet for kortere sertifiseringskurs.

I tillegg tilbyr Narum
Årlig testseminar
Faglig oppdatering – artikler

Egne opplæringsprogrammer basert på behov – workshops:

 • Tester for rekruttering av mange personer til samme type stilling
 • Jobbanalyse i lønnsomhetsperspektiv
 • Testresultater som verktøy i ledergrupper eller parforhold
 • Kjærlighet og ledelse

Andreas Løes Narum er en leverandør med opprinnelse i det psykologiske fagmiljøet. Han er psykolog med lang erfaring innen testutvikling, rekruttering, terapi og rådgivning.

Ta kontakt
For å avtale et møte, ta kontakt med Andreas Løes Narum:

E-post: andreas@narum.org