Når den ene er utadvendt og den andre innadvendt, kan 17. mai bli en dragkamp for ekteskapet

Ulla og Ulvar kom til meg i konflikt. De hadde hatt ansvaret for 17. mai-opplegget på skolen i 2019. De måtte sørge for at nesten tusen mennesker fikk servering, og at alle fikk kaste pil og hoppe sekkeløp. Det var Ulla som hadde meldt dem på som sjef og nestsjef i 17. mai-komiteen. Ulvar hadde ikke vært på foreldremøtet, men Ulla tenkte at han ville ha godt av å komme seg litt mer ut blant folk, og at det var fint å bidra. Dessuten var det hyggelig å gjøre noe sammen. 

For Ulvar var dette både et svik og et overgrep. Kan hende var Ullas intensjon god, men var hun virkelig fremdeles så blind for Ulvars behov at hun ikke forsto konsekvensen av at hun – uten å spørre! – forpliktet ham til nesten et år med møter og mas? Trodde hun at han skulle bli glad? Nei, kanskje ikke glad, Ulla dro på det, men hun trodde det ville være bra for parforholdet. Ulvar slo armene rundt kroppen og lukket øynene som for å fjerne seg fra situasjonen. 

Ulla og Ulvar er forskjellige på personlighetstrekket utadvendthet. Ulla trives godt med folk rundt seg, og liker å være der noe skjer. Hun blir lett ivrig og kan ta ordet og beholde det lenge fordi hun synes det er herlig å være midtpunkt. Når hun skal løse en oppgave, må hun finne noen å snakke med og så diskutere seg frem til hva som kan være en fin fremgangsmåte, mens Ulvar trenger alenetid og stille analyse før han tar en beslutning. Ulvar trives med få mennesker rundt seg. Han synes det er slitsomt å skulle ta kontakt med fremmede, og han foretrekker å holde seg i bakgrunnen. Når Ulvar har vært i selskap, trenger han restitusjonstid før han finner tilbake til sitt vanlige jeg. Der Ulla søker fart og spenning og ikke er redd for å diskutere eller ta en konflikt, søker Ulvar harmoni, ro og fred.

Allerede under første møte i 17. mai-komiteen viste det seg at det var en møteplager blant de fem komitémedlemmene. Han tok ordet og vred samtalen over til ting som ikke angikk 17. mai i det hele tatt. Særlig var han glad i å snakke om en gang han hadde vært tillitsvalgt og alt som skjedde da. Ulvar var møteleder, men fikk seg ikke til å avbryte. Ulla satt musestille. Det ville ikke ha kostet henne en kalori å pense diskusjonen tilbake til agendaen, men om hun gjorde det, risikerte hun at Ulvar ville føle seg overkjørt. Hun var livredd for at Ulvar skulle kunne kritisere henne for å være bulldoser enda en gang. Ulvar var som en vulkan i den perioden og veltet lava over Ulla, eller han vendte seg vekk i taus avvisning. Han var sint på henne. I hans verden måtte Ulla gjøre bot for skadene hun hadde påført ham og dem. 

Selve 17. mai forløp forsåvidt greit. Ingen la merke til komiteens arbeid. Slik sett var dagen en stor suksess. Ulla og Ulvar var begge såret og lei seg. Begge lengtet etter trøst. Ulla følte at hun var på en evig prøve for å vinne tilbake Ulvars tillit og kjærlighet. Hun tørstet etter å høre at han ville at de skulle være sammen. Han var sår over at Ulla aldri hadde spurt om hva han likte og trengte – hun hadde bare tatt for gitt at han alltid skulle være med på hennes opplegg. De greide ikke å nærme seg spørsmål om hvordan de var ulike. Differansen i personlighet ble gjensidig fortolket som avvisning og manglende kjærlighet. Da de kom til meg i november, hadde de fremdeles akutt 17. mai-komitépine. 

Det har tatt noen timer å trene dem på å bremse kranglingen. Det er første bud. Deretter gjelder det å lære seg en annen måte å nærme seg forskjeller på. Dette er vanskelig fordi forskjeller fører til friksjon og stadig økende temperatur. Derfor var det en stor lettelse for Ulla og Ulvar å få en ramme for å forstå mer av det som hadde skjedd. De hadde alltid strevd med å snakke om hva forskjellene innebærer i en vanlig hverdag. Det at hun trenger et aktivt sosialt liv, betyr ikke at hun ikke elsker ham. Det betyr bare at de har ulik personlighet og må lære seg å snakke respektfullt om de praktiske konsekvensene av dette. 

Ulvar gleder seg til enda en nasjonaldag i pandemiens tegn. Han nyter å slippe tradisjonell trengsel i skolegården, sier han, og Ulla ser på ham med store øyne når han likevel legger til at han snart kunne ha lyst på en fest igjen.

Ha en herlig 17. mai!

Publisert i Dagbladet Magasinet 15. mai 2021
Psykolog og parterapeut Andreas Løes Narum i Parweb.no
Kategorier: Personlighet i parforhold, Dårlig kommunikasjon, Relasjonstips, Faktor I, Utadvendthet