Kategori Åpenhet for nye erfaringer

Faktor V – Åpenhet for nye erfaringer handler om hvorvidt du beskriver deg som en som er åpen for nye ting eller om du heller foretrekker å gjøre ting på den vante måten.