Kategori Reparasjon

Reparasjon handler om å unngå kranglemønstre. Det gjelder å kjenne igjen et reparasjonsforsøk om det kommer!